Anne-Regine Bakstad

Konsernsjef
anne-regine.bakstad@sunkost.no

Oddhild Eikrem

HR-sjef
oddhild.eikrem@sunkost.no

Cathrine af Sandeberg

Markedssjef
cathrine.sandeberg@sunkost.no

Randi Ditlev-Simonsen

Innkjøp- og Kategorisjef
randi.d.simonsen@sunkost.no

Skjalg Nakkim

Etableringssjef
skjalg.nakkim@sunkost.no

Anne Mæland

Fagsjef – (kontaktperson ved tilbakekallinger)
anne.meland@sunkost.no