Flyktninger

Sunkost støttet Flyktninghjelpens
nødarbeid i Ukraina

Sunkost støttet Flyktninghjelpens nødarbeid i Ukraina

Fra 14. mars til 15. april støtter Sunkost Flyktninghjelpens nødarbeid i Ukraina med 10 kr. per solgte Sunkost kosttilskudd-produkt og Sunkost nøtteserie-produkt. 

 


Flyktninghjelpen har vært i Ukraina siden 2014

Flyktninghjelpen vil nå fokusere på å gi pengestøtte, husly og vann til mennesker rammet av ­konflikten.­
De ­har ­også ­sendt­ nødhjelpsteam ­til­ Polen,­ Moldova og­­ Romania ­og­ vil­ støtte­ flyktninger ­der ­i­ sam­arbeid ­med ­lokale ­partnere. ­Målet ­er ­å ­nå ­ut­ til­ 800,000­­ mennesker ­i­ Ukraina ­og­ nabolandene ­de ­neste seks månedene. 
 

Vi støtter Flyktninghjelpens nødarbeid med kr.10 per solgte produkt