Amrap på 20 minutter

AMRAP betyr As Many Rounds as Possible. Her har vi fire øvelser, som hver skal gjøres ti ganger. Ikke behov for utstyr, kun din egen kroppsvekt. Hvor mange runder klarer du på 20 minutter?