Åpenhetsloven


I forbindelse med at Åpenhetsloven tredte i kraft 01.07.2022 ligger vår aktsomhetsvurdering her: Aktsomhetsvurdering

Spørsmål om Åpenhetsloven eller aktsomhetsvuderingen sendes til:

apenhetsloven@sunkost.no