Innsiden av en Sunkost Franchise-butikk med god oversikt over sunne og gode varer

Franchise

 

Franchise er driftsformen Sunkost jobber med, og vi legger til rette for fleksibilitet innenfor denne. Kjernen i vår virksomhet er kompetanse og kvalitet, uttrykt gjennom kunnskapsrike medarbeidere og litt sunnere kvalitetsprodukter.

Drømmer du om å drive noe eget? Kan en Sunkost butikk være noe for deg?

Vi har gode butikker tilgjengelige for nye kjedemedlemmer. Som Sunkost kjedemedlem får du tilgang til et gjennomprøvd konsept og merkenavn, gode innkjøpsbetingelser gjennom egen grossist, felles profilering og markedsføring, opplæring og oppfølging, felles teknisk plattform og moderne butikkdatasystem. Kontakt vår etableringssjef Lise Christiansen Dolve for en uforpliktende prat på telefon 91688410 eller på mail lise.christiansen.dolve@sunkost.no

 


 

Som del av Sunkost franchise får du:


Sterk Sunkost profilering i butikk

Som kjedemedlem får du muligheten til å profilere din egen butikk som Sunkost og gjennom dette bli en del av en ledende helsekostkjede. Du får også fordelene med å bli del av en av Norges sterkeste merkevarenavn innenfor bransjen.

 

Veiledning og støtte i etableringsprosessen

Du vil få tilgang på verdifull kunnskap og erfaring i alle fasene knyttet til å etablere egen butikk. Vi har utviklet gode verktøy og rutiner over mange år og gjennom mange etableringer.

 

Bistand og veiledning i driftsfasen

Sunkost har godt etablerte driftsrutiner og god kjededrift som bidrar til effektive og lønnsomme butikker. Gjennom oppfølging og veiledning under etablering og i videre drift vil butikken ha de beste forutsetninger for å lykkes.

 

Gode råd om lokaler og utforming av lokaler

Sunkost har omfattende erfaring med etablering, ombygging og relokalisering av butikker. Dette gjelder alt fra butikklayout til bygningsmessige og tekniske innredningsarbeider. Du vil få tilgang på kjedens rammeavtaler og ikke minst stilles velutviklet, godt utprøvd, og moderne innredningselementer og løsninger til disposisjon.

 

Rekruttering og personal

Om du ønsker får du bistand i rekrutterings- og ansettelsesprosessen. Sunkost har egne profesjonelle HR- og personalressurser. Du får også tilgang til Sunkost sine interne kurs og e-læringsprogrammer.

 

Markedsføring og kampanjer

Som profilert Sunkost butikk får du ta del i omfattende landsdekkende markedsføring med etablert og effektiv kampanjestruktur. Gode kampanjer sørger for stadig aktivitet i butikken og god kundetilstrømning.

 

Kvalitetssystem

Intranettet gir tilgang til meldinger og nyheter fra kjedekontoret, informasjon om sortiment og kampanjer, samt lenker til relevant og oppdatert faglig informasjon.