Slik sikrer Easy Choice forbrukere et av markedets beste produkter av omega-3

Siden oppstarten av Easy Choice, har kvalitet, renhet og åpenhet vært selskapets største fokus for å sikre forbrukere et av markedets beste produkter av omega-3. Ved å inngå samarbeid med ORIVO, kan Easy Choice nå garantere den marine kildens art og opprinnelse.

Denne type tredjeparts verifisering av produktene, er med på å bygge tillit til forbrukerne og reflekterer Easy Choice sitt fokus på ærlighet og åpenhet.


Riktig å gjøre en sertifisering av kvaliteten

— I en tid hvor forbrukerne stadig ser mer mellom linjene på hvilke kvaliteter og innhold som finnes i omega-3 produkter – var det riktig for oss å gjøre en sertifisering på bakgrunn av vår bevissthet på oljens renhet og kvalitet, sier daglig leder Leiv Bjørndal i Easy Choice.

Langs Grandfjæra i Molde – et lite geografisk steinkast fra Easy Choice sine kontorer i Ulsteinvik, finner vi ORIVO. Et norsk selskap som tilbyr verifisering av blant annet kosttilskudd, sjømat og akvakultur fôr. Ved å benytte unik teknologi, validerer de den marine kilden og dens geografiske opprinnelse. Det er et viktig verktøy for ærlige selskap for å kunne dokumentere at deres produkt er ekte.

Klare fordeler sammenlignet med andre oljer

I dag finnes det mange produsenter av omega-3 som kjemper om kundenes oppmerksomhet. Easy Choice har klare fordeler sammenlignet med andre oljer, siden produktene deres er fremstilt på et konsentrat hvor fargen på oljen er helt essensielt.

– Oljen er mer eller mindre fargeløs, noe som forteller at oljen har svært lite forurensninger. I tillegg scorer oljen så bra, at den legger seg under myndighetenes krav om grenser og toleranser for forurensning. Dette er en forutsetning for å fremskaffe en slik klarhet og ikke minst den sensorisk gode profilen på oljen, forteller Bjørndal. 

ORIVO-sertifiserte Omega-3 produkter

Kjennetegn som underbygger oljens høye kvalitet

Av nøkkelverdier, er kjennetegnene på oljen at den har et lavt innhold av tungmetaller, svært lavt innhold av persistente organiske miljøgifter, og igjen har svært lite forurensninger og urenheter. Produktene gjenspeiler den sensoriske profilen i et rent og klart omega-3 konsentrat. Dette i tillegg til samarbeidet de har med ORIVO, sikrer de at forbrukeren får produkter av høyeste kvalitet. Verifiseringen som gjøres av ORIVO baseres på at Easy Choice sender prøver av hver produserte batch, på denne måten kan forbrukere alltid være trygge på at den marine kilden er ekte.

– Det er veldig gledelig at ORIVO ser verdien og egenskapene av våre omega-3 produkter og anerkjenner det med en sertifisering og et godkjenningsstempel, som vi nå har fått. Dette viser sluttkundene at  våre produkter er ærlige, rene og representerer en svært god kvalitet. Ikke minst er det viktig informasjon for brukeren at ORIVO sin sertifisering har sporet og validert hvor innholdet i oljen stammer fra, avslutter Bjørndal.

Easy Choice sine omega-3 produkter Orignal og Premium – som fås både i kapselform og flytende, er merket med ORIVO sitt godkjenningsstempel. Dette er en bekreftelse på at produktene har gjennomgått test og validering, og er et trygt og ærlig produkt som kundene kan feste sin tillit til. 
 

Tekst: Easy Choice