1. Generelt

Sunkost-klubben er et fordels- og lojalitetsprogram for kunder av Sunkost Kjede AS Org nr 984 885 490 (heretter kalt «Sunkost»), som har registrert seg som medlem. Medlemskapet er gratis og åpent for alle privatpersoner som har fylt 18 år. Fordeler medlemskapet gir er personlige og kan ikke overdras til eller arves av andre. Sunkost-klubben eies og drives av Sunkost. Medlemmer av Sunkost-klubben mottar tilbud kun forbeholdt medlemmer. Ved å melde seg inn som medlem i Sunkost-klubben samtykker du til å motta e-post og SMS fra Sunkost, samt annen behandling som fremkommer av vilkårene og samtykker. Du kan når som helst melde deg av de ulike dialogene vi har med deg. Hvordan du melder seg av dialog kommer tydelig frem når du mottar kommunikasjon i den enkelte kanal. Dersom du melder seg av dialogen, vil du fremdeles kunne motta informasjon som er vesentlig for medlemsforholdet som endringer i medlemsvilkår eller annen viktig informasjon, inntil du melder seg ut av Sunkost-klubben (se for øvrig punkt 3).

2. Personvern

Ved å melde seg inn i Sunkost-klubben samtykker du til at Sunkost registrerer og behandler personopplysninger om deg, dine kjøp og aktiviteter, samt øvrig informasjon relatert til ditt medlemskap i Sunkost-klubben. Sunkost er ansvarlig for lagring og anvendelse av medlemmers personopplysninger i tråd med Personopplysningsloven. Opplysningene behandles i den hensikt å administrere og tilpasse kommunikasjon med medlemmer. Kjøp i butikker, klikk på Sunkost sine nettsteder, tjenester, e-post og SMS kan anvendes for tilpasset markedsføring. Dersom du ønsker innsyn i de personopplysningene Sunkost har lagret, eller dersom du mener du har rett til retting og/eller sletting, kan du enkelt kontakte Sunkost etter punkt 6 i vilkårene, eller ved å se på Min Side. Opplysninger selges eller leveres ikke ut til tredjepart, med unntak av samarbeidspartnere som leverer tjenester til Sunkost. Sunkost sikrer at all behandling av data i slike tilfeller er tydelig definert gjennom avtaler og gjeldende lovverk. Detaljer rundt personvern kan leses i personvernerklæringen.

3. Vilkårenes varighet

Vilkårene gjelder fra 22.05.2018 og erstatter alle ev. tidligere vilkår for medlemskap i Sunkost-klubben. Du kan si opp avtalen med umiddelbar virkning og alle personopplysninger slettes eller anonymiseres med mindre det ikke foreligger begrensninger for dette i relevant lovgivning, som bokføring eller andre forpliktelser. Oppsigelse av avtalen fra gjøres ved å kontakte Sunkost etter punkt 6 i vilkårene. Endringer i vilkårene vil bli kommunisert på www.sunkost.no, ved større endringer vil vi sende varsel om dette. Du vil også kunne motta opplysninger om endringer ved å henvende seg til kundeklubb@sunkost.no. Sunkost forbeholder seg retten til, med 30 dagers varsel, å avvikle eller erstatte Sunkost-klubben. Dersom Sunkost-kundeklubb programmet må avvikles grunnet et lands lovgivning, en domsavgjørelse eller grunnet forbud gitt av myndigheter, kan Sunkost-klubben programmet uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning. Sunkost kan si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom du har oppgitt feilaktige opplysninger eller har brutt dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

4. Tvister og lovvalg

Ved evt. tvister vedrørende tolkning av betingelser og medlemsvilkår for kundeklubben, gjelder norsk rett og rett verneting er Oslo tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.

5. Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.

Sunkost AS
v/Sunkost-klubben

Sunkost Kjede AS, Thunes vei 2, 0274 Oslo